اسم

«اسم» در لغت، نشان‌دهندهٔ صفت است. اما در نظر سالکان «اسم» فقط یک لفظ نیست، بلکه نشان‌دهندهٔ ذات چیزی است که به آن «اسم» خوانده می‌شود. پس ما را به نام کتاب‌هایمان بخوانید...

تازه‌های اسم
فیلم و عکس
آنچه تا کنون رخ داده
ماجراها
نویسندگان اسم
چراروایت؟

همیشه اتفاقات و رویدادهای حیرت‌آوری در دنیا می‌افتد که ما فقط خبرهای کوتاهی از آن‌ها می‌شنویم؛ رویدادهایی که دانستن‌شان می‌تواند زندگی هریک از ما را زیرورو کند. ما در نشر «اسم» می‌خواهیم بخشی از این تجربه‌ها را در اختیار شما بگذاریم تا روی دیگری از دنیایی که برای بسیاری پنهان می‌ماند را نشانتان دهیم.

چراداستان؟

ما همیشه دوست داشتیم که دنیاها و چیزهای مختلفی را تجربه کنیم و این کار را با خواندن داستان‌های مختلف انجام می‌دادیم؛ حالا در نشر «اسم» نه‌تنها می‌توانیم لذت این تجربه‌ها را به شما هدیه کنیم، بلکه با کمک شما می‌توانیم چیزهای بیشتری را هم کشف کنیم.

چراعلوم انسانی؟

می‌شود در دنیایی به این پیچیدگی که در هر لحظهٔ آن هزاران اتفاق رُخ می‌دهد زندگی کرد و درعین حال به چرایی و چگونگی آن اتفاقات و حتی خود زندگی فکر نکرد؟ در نشر «اسم» می‌خواهیم بهترین آثاری را که زیر نظر اساتید بزرگ علوم انسانی تهیه شده‌اند را در اختیارتان بگذاریم. آثاری که ساده‌ترین چیزها را به چالشی عمیق می‌کشند تا شاید مسیری بهتر از آنچه که می‌شناسیم را برای زندگی‌کردن پیدا کنیم.